17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J.W. Sonneveld (Soest-Baarn)

Collecten bestemd voor:

  1. Red een Kind
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
LB(2013) 23c: 1, 2
LB(2013) 23c: 3, 4, 5
Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13-21
GK(2006) Gz 134: 1, 2, 3
Tekst: HC Zondag 1
GK(2017) 198
Geloofsbelijdenis op melodie LB(2013) 913
LB(2013) 885