17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. R. Kelder (Ede-Noord)

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
GK(2017) 163
Schriftlezing: Romeinen 7: 14-25; Exodus 33: 18-23; 34: 4-10 en 29-35
DNP Ps 130
Tekst: HC Zondag 2 en 3
LB(2013) 902: 1, 2, 3
GK(2017) Gz 175b
GK Ps 63: 1, 2