17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J. van Benthem

Collecten bestemd voor:

  1. Compassion
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
GK(2017) 249: 1 t/m 9
Schriftlezing: Romeinen 1: 18-32
Tekst: HC Zondag 4
GK(2017) 228
Opwekking 70
LB(2013) 981: 1, 2, 3, 4, 5