17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A. Koster (Gouda)

Collecten bestemd voor:

  1. Leprazending (wereldlepradag)
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Ps 126: 1, 3
Schriftlezing: Jozua 2: 8-21
Ps 87: 3, 4, 5
Tekst: HC Zondag 5 en 6
LB(2013) 913: 1, 2
LB(2013) 705: 1, 4