17:00 Middagdienst

Voorganger: stagiair Johannes van der Heide.

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
GK(2006) Gz 78: 1, 3
DNP 38: 1, 2, 3, 5
Schriftlezing: Leviticus 13: 1-8; Leviticus 14: 1-20; Marcus 1: 39-45
LB(2013) 439: 1, 2, 3
Ps 116: 1, 2, 7
Ps 118: 1, 5, 10