17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A.M. Clement (Eemdijk)

Bijzonderheden: gezamenlijke eredienst met CGK Singelkerk.

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Hulpactie Doboj
  2. Utrechtse Missionaire Arbeid (UMA)

Liturgie:
Mijn toevlucht – Sela
Schriftlezingen: Spreuken 16:1-9, 16-20; Jacobus 4:13-17
Ps 127 : 1, 2
Tekst: Spreuken 16:9
Zingen: Opw 689
LvdK(1973) 293 : 1, 2, 3, 4