17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A. Jansen (Woerden, CGKV)

Collecten bestemd voor:

  1. Happietaria
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
LB(2013) 705: 1, 2, 4
Schriftlezing: Jeremia 26: 1-16; Psalm 19: 8-15
Zingen: Ps 19: 3, 4
Zingen: Ps 19: 5, 6
Zingen: LB(2013) 641: 2
Ps 89: 7, 8