17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. R. ter Beek (Leusden)

Collecten bestemd voor:

  1. Schuldhulpmaatje
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
GK (2006) Ps 121
LB(2013) 405
Schriftlezing: Matteüs 18: 6-14; Hebreeën 1: 3-14
GK(2006) Ps 139: 1 – 4
Tekst: Matteüs 18: 10 en Hebreeën 1: 14
GK(2006) Gz 70
GK(2006) Gz 71
LB(2013) Ps 33: 2, 7, 8