17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A.M. Clement (Eemdijk)

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Timon (gefuseerd met SGJ)
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
LB(2013) 289: 1, 2
Schriftlezing: Jeremia 28
LB(2013) 177: 1, 2, 3, 4
LB(1973) 177: 1, 6, 7
LB(2013) 342
DNP Ps 85