17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. L.C. Pors (Amersfoort)

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
GK(2017) 163
HC Zondag 33 Рvr&a 90   en   Gewone Catechismus 1-3
Ps 73: 1, 2, 6, 9, 10 (Levensliederen)
Schriftlezing: Psalm 16
PvN 16
GK(2017) 177
E&R 157