17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J. Janssen (Bunschoten-West)

Collecten bestemd voor:

  1. Jeugdsquad
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
DNP Ps 118: 1, 6
Opw 706
Schriftlezing: Johannes 20: 19-31 (tekst: 24-29)
GK(2006) Gz 95
Opw 44