17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. Z. van Hijum (Almere)

Collecten bestemd voor:

  1. Utrecht Mission
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Mijn toevlucht – Sela
Thema: HC Zondag 7
Schriftlezing: Psalm 27
Zingen: Ps 27: 3, 7
Zingen: Opw 687
DNP 33: 1, 6