17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. P.F. de Boer (Ermelo)

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Bootvluchteling
  2. Utrecht Mission (zending)

Liturgie:
Opw 640
Schriftlezing en tekst: Lucas 15:1-10
Mijn Herder – Sela
Lezen: Psalm 111
LvdK(1973) 429 : 1, 2, 3
Ps 84 : 1, 3, 6
LvdK(1973) 456 : 3