17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J.J. Meijer (Spakenburg-Zuid)

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Hope4Ukraine
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
GK(2006) Gz 165
GK(2006) Ps 43: 3, 4
Schriftlezing: Psalm 124
DNP Ps 124
LB(1973) 285: 3, 4
GK(2006) Gz 141: 1, 2, 3