17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A. Koster (Gouda)

Collecten bestemd voor:

  1. Evangelisten wereldwijd (door Utrecht Mission/De Verre Naasten)
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
DNP Ps 104: 3, 6
Schriftlezing: Kolossenzen 1: 15-17; Romeinen 8: 22-23
GK(2017) 257: 1, 7
Tekst: HC Zondag 9
GK(2017) 254: 1, 3
LB(2013) 985: 2, 3