17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. P. van den Berg (Leusden)

Collecten bestemd voor:

  1. Serve the City
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Ps 27: 1, 7
Tekst: HC Zondag 10
LB(2013) 913: 1, 2
Schriftlezing: Job 4: 1-8; 5: 8; 6: 1-4; 8: 1-7; 11: 1-7; 27:1-6
Ps 88: 5, 7
Schriftlezing: Job 16: 18-22; 19: 19-29
LB(2013) 894
LB(2013) 713: 1, 2, 5