17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. W.T. van Veelen (Tiel)

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Bootvluchteling
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
GK(2006) Gz 161: 1, 2, 3
LvdK(1973) Gz 14: 1, 2, 3, 5
Schriftlezing: Markus 2: 23-28
NPB 62: 1, 4
Lied van de zondag
GK(2006) Gz 161: 4