17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. H.D. Groeneveld (Amersfoort-Zuid)

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Present Utrecht
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
PvN 16
Schriftlezing: Openbaring 20
LB(2013) 769
Tekst: Openbaring 20: 6
GK(2006) Ps 134
LB(2013) 425