17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. C. van Atten (CGK Leiden)

Bijzonderheden: gezamenlijke eredienst met CGK Singelkerk en NGK Houten.

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
LvdK(1973) Gz 322: 1, 4, 5, 6
LvdK(1973) Gz 254: 2, 3, 4
Schriftlezing: Handelingen 11: 19-30
LvdK(1973) Ps 99: 1, 6
LvdK(1973) Gz 481: 1, 2, 3
LvdK(1973) Ps 105: 1
LvdK(1973) Ps 68: 7, 11