17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. H.D. Groeneveld (Amersfoort-Zuid)

Collecten bestemd voor:

  1. Micha Nederland (Michazondag, wereldarmoededag)
  2. Diaconie

Liturgie:
Licht aan (Schrijvers voor Gerechtigheid)
Schriftlezing: Kolossenzen 3 : 1-17
LB 903 : 1, 6
Tekst: Kolossenzen 3 : 15
Opw 575
De Nieuwe Psalmberijming 106 : 1, 14
LB 415