17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J. van Benthem

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Timon (gefuseerd met SGJ)
  2. Utrecht Mission (zending)

Liturgie:
DNP 139 : 1, 2
Schriftlezing: Johannes 3 : 1-16
Opw 389
Tekst: HC Zondag 20
GK(2006) Gz 102a : 2, 5
GK(2006) Gz 107 : 1, 4