17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. B.C. Buitendijk (Bunschoten-Oost).

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Eredienst

Liturgie:
Opw 520
Schriftlezing: Johannes 10 : 1-21
LB(2013) 653 : 6, 7
Tekst: HC Zondag 21
GK(2017) 197
LB(2013) 412 : 3
Ps 100