17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. U. van der Meer (Ede-Zuid)

Collecten bestemd voor:

  1. Chin in need
  2. Stichting Emeritering

Liturgie:
Ps 84 : 1, 2
Schriftlezing: Lucas 16 : 14-15a en 19-31
HC Zondag 22
NLB 975
NLB 1000