17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J.M. Batteau (IJsselstein)

Collecten bestemd voor:

  1. Red een kind
  2. Utrechtse Missionaire Arbeid (UMA)

Liturgie:
Ps 19 : 1, 3, 4
Schriftlezing en tekst: 2 Tim. 3 : 1 – 4 : 8
Ps 119 : 40, 42
LB(2013) 314 : 1, 2
LB(2013) 314 : 3
Ps 46 : 1, 2, 4