17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J.W. Sonneveld (Soest-Baarn)

Collecten bestemd voor:

  1. Dit Koningskind
  2. Kinderkerstfeest

Liturgie:
NPB 146 : 1, 2, 3
Lezen: Filippenzen 2: 1 – 18
Tekst: Filippenzen 2 : 12 -15
NLB 314 : 1, 2
NLB 314 : 3
Geloofsbelijdenis (melodie NLB 913)
Opw 136