17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. E. Brink (Waddinxveen)

Collecten bestemd voor:

  1. EO Jongerendag
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 105 : 1, 2
Schriftlezing: Romeinen 6 : 1-14
GK(2006) Gez. 79 : 4, 5
Schriftlezing: Kolossenzen 2 : 6-13
GK(2006) Gez. 119 : 1, 2
Tekst: HC Zondag 26
Dooplied – Sela
Geloofsbelijdenis (melodie LvdK 135)