17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A.A. Kramer (Amersfoort-Oost)

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 147 : 1
Schriftlezing: Mattheus 25 : 1-13
LB(2013) 439
LB(2013) Ps 150a