17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A. Veerman (Zeist-De Bilt)

Collecten bestemd voor:

  1. IFES (internationale studentenorganisatie)
  2. Ondersteuning classes, kerken en missionaire projecten

Liturgie:
Opw 640
GK(2017) 231 : 1, 3
Schriftlezingen: Exodus 14 : 19-31 en 1 Kor. 10 : 1-4
DNP 78 : 1, 4
Tekst: HC Zondag 27
GK(2017) 231 : 2, 4
Ps 105 : 5, 21