17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A.M. Clement (Eemdijk)

Collecten bestemd voor:

  1. Leprazending (wereldlepradag)
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Ps 147 : 1, 4
Schriftlezing: Handelingen 16 : 11-15, Efeze 2 : 1-10
LB(2013) 513 : 1, 2
Lezen: Gewone Catechismus 15-17
Tekst: Efeze 2 : 8-9
GK(2006) Gz 115 : 1, 2
Zingen: GK(2006) Gz 167 : 1, 3