17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J.W. Sonneveld (Soest-Baarn)

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Opw 640
Schriftlezing: Nehemia 7 : 72b – 8 : 12
LB(2013) 314
Geloofsbelijdenis, melodie LB 913
Opw 167