17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. G.F. de Kimpe (Barneveld)

Collecten bestemd voor:

  1. Schuldhulpmaatje
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Ps 84 : 1, 2
Schriftlezing: Lukas 22 : 14-20 en 1 Kor. 11 : 23-29
DNP Ps 103 : 1, 4
Tekst: HC Zondag 28
LB(2013) 576B : 3, 4
Gz 106 : 2, 3, 4
Gz 107 : 2, 3