17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. W.B. van der Wal (Houten)

Collecten bestemd voor:

  1. Passion week Utrecht
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Ps 106 : 1, 2
Schriftlezing: Lucas 7 : 11-17
Ps 73 : 9, 10
Opw 585
Ps 67 : 2
LB(2013) 769 : 1, 4, 6