17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J.M. Haak (Dordrecht)

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Timon (gefuseerd met SGJ)
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
DNP Psalm 92 : 1, 5
LB(2013) 1010 : 1, 3
Schriftlezing: Lucas 9 : 51-62
Opw 366
GK(2006) Gz 123 : 1, 5
Toekomst vol van hoop – Sela