17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A. Jansen (Woerden, CGKV)

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
GK(2017) 232
Schriftlezing: 2 Kronieken 12 : 1-16
Ps 141 : 2, 4, 5
Ps 105 : 1, 13, 19
GK(2006) 165
GK(2006) 149