17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A.M. Clement (Eemdijk)

Collecten bestemd voor:

  1. ZOA Vluchtelingenzorg
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
DNP 116 : 1, 3, 4
Schriftlezing: Lucas 22 : 24-38 en Filippenzen 2 : 5-11
Opw 268
Tekst: Lucas 22 : 26-27
Opw 705
LvdK(1973) 177 : 1, 7
LB(2013) 556