17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. G.F. de Kimpe (Barneveld)

Collecten bestemd voor:

  1. Dit Koningskind
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Opw 488
Schriftlezing: Filippenzen 3 : 10 – 4 : 1
Tekst: Filippenzen 3 : 17 – 21
Ps 136 : 1, 2, 18, 19, 21
LB(2013) 344
GK(2006) Gz 158