17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. E. Brink (Waddinxveen)

Collecten bestemd voor:

  1. Pastoraal Centrum De Herberg in Oosterbeek
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Ps 134 : 1, 2 (DNP)
Schriftlezing: 1 Timotheüs 1 : 12-17
Opw 428
Schriftlezing: 1 Korinthiërs 15 : 1-11
Ps 98 : 2
Tekst: 1 Korinthiërs 15 : 10-11
Sela – Jezus’ liefde voor mij
Geloofsbelijdenis (melodie NLB 481)