17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J.M. Batteau (IJsselstein)

Collecten bestemd voor:

  1. Evangelisten wereldwijd (via Utrecht Mission/De Verre Naasten)
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Ps 19 : 1, 3
Schriftlezing: HC Zondag 34
Ps 1 : 1, 2
GK(2017) 170 : 1, 2, 13
LB(2013) 758 : 1, 2
Ps 78 : 1, 2