17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J.H. Smit (Amersfoort-Vathorst)

Bijzonderheden: Pinksteren, gezamenlijke eredienst met CGK Singelkerk.

Collecten bestemd voor:

  1. Serve the City
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
GK(2017) 163
Lezen: Rechters 6 : 11-24 en HC 12 vr/antw 32
Ps 25 : 2
LB(2013) 412 : 1, 3, 4
LB(2013) 425