17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J. Holtland (Veenendaal-Oost)

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
GK(2017) 177
Lezen: Mattheüs 25 : 1-13 en 2 Timotheüs 3 : 14 – 4 : 5
LB(1973) 328
Tekst: Mattheüs 25 : 1-13
Ps 45 : 4, 5, 6
Opw 585