17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J. van Benthem

Collecten bestemd voor:

  1. Luisterpost Bralectah
  2. Diaconie

Liturgie:
De Nieuwe Psalmberijming 65 : 1, 2
Schriftlezing: Lukas 1 : 26-38
Recitatief uit BWV 172
HC Zondag 14
NGK 194
NGK 221 : 1, 4, 5