17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. W.P. de Groet (CGK Zoetermeer)

Bijzonderheden: gezamenlijke eredienst met CGK Singelkerk.

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Present Utrecht
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
LB(1973) 454 : 1, 3, 4
Opw 194
Schriftlezing: Genesis 28 : 10-22, Genesis 35 : 1-3
Ps 105 : 3, 5, 6
Tekst: Genesis 28 : 12a
Opw 464
Ps 66 : 5
LB(1973) 330