17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. C. van Atten (CGK Leiden)

Bijzonderheden: gezamenlijke eredienst met CGK Singelkerk en GKV Houten.

Collecten bestemd voor:

  1. Dit Koningskind
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
LB(2013) 283
LB(1973) Ps 91 : 1, 2
Schriftlezing: Psalm 11
LB(1973) Ps 11 : 1
LB(2013) 1010 : 1, 2
LB(1973) Ps 105 : 1
LB(2013) 412 : 3, 6