17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. P. van den Berg (Leusden)

Bijzonderheden: gezamenlijke eredienst met CGK Singelkerk en GKV Houten.

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
DNP 46
Schriftlezing: Hebr. 6 : 7-20
Ps 105 : 5, 6, 21
Tekst: Hebr. 6 : 18-19
Sela – Een toekomst vol van hoop
GK(2017) 344
LB(1973) 440