17:00 Middagdienst

Voorganger: student L. Odding

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Timon (gefuseerd met SGJ)
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Votum en groet – Sela
DNP Ps 67
Schriftlezing: Handelingen 1 : 8 en Handelingen 10 : 9 – 44
Opw 334
Opw 805
Jacobus 3 : 5-12
Opw 54