17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. M.J. Hagg (Leidsche Rijn)

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Psalm 146: 1, 4, 5, 8
Schriftlezingen:
Jesaja 42 : 1-7, 18-20, 24-25, Jesaja 48 : 1-8, Jesaja 49 : 1-6, Jesaja 53 : 1-12, Jesaja 54 : 1, Jesaja 56 : 1-8
LB(2013) 439: 1-4
GK(2017) 180d
LB(2013) 766 : 1, 2, 3