17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. W.B. van der Wal (Houten)

Collecten bestemd voor:

  1. Utrecht Mission
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Ps 1 : 1, 2
Schriftlezingen: Ezechiël 47:1-12; Johannes 7:37-39
GK(2017) 42a
Tekst: Ezechiël 47:1-12
Opw 643
GK(2017) Gz 177