17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. W.B. van der Wal (Houten)

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Ps 117
Schriftlezingen: Psalm 4; MatteĆ¼s 6 : 5-15
Ps 4 : 2, 3
Tekst: Psalm 4
GK(2017) Gz 234
Op Toonhoogte 542 – Onze Vader (Elly & Rikkert)
DNP 121