17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. M.J. Hagg (Leidsche Rijn)

Collecten bestemd voor:

  1. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Ps 146 : 1, 5, 8
Schriftlezing: Johannes 10 : 1-21
Ps 23
GK(2006) Gz 119
LB(2013) 442