17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. E. Brink (Waddinxveen)

Collecten bestemd voor:

  1. Leger des Heils, Buurthuiskamers in Utrecht
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
GK(2017) 176 : 1, 2, 5
Schriftlezing: Johannes 17 : 1-5
Ps 63 : 1, 2
Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4 : 13-18
GK(2017) 228
Luisterlied: Opw 818
LB(2013) 416